ต่อเติมห้องครัว ติดต่อเรา

.

ต้องการต่อครัวหลังบ้าน

ต่อเติมปรับพื้นที่ใช้สอย

แนะนำให้โทรหา

” ช่ า ง ซ่ อ ม บ้ า น “

รับงาน กรุงเทพ และปริมณฑล

.

ทีมงาน ช่างซ่อมบ้าน เข้าพื้นที่

รับความต้องการของลูกค้า

 ตรวจสอบพื้นที่
วิเคราะห์คามต้องการของลูกค้า
พร้อมแก้ปัญหาและให้คำแนะนำเพิ่มเติม
ตามความฝันของลูกค้าให้เป็นจริง
ต่อเติมครัวA1
ต่อเติมครัวA2
ต่อเติมครัวA3
ต่อเติมครัวA4
ต่อเติมครัวA5
ต่อเติมครัวA6

งานต่อเติมห้องครัวหลังบ้าน

พื้นที่ประมาณ 24 ตร.ม.

ครัวไทยB1
ครัวไทยB2
ครัวไทยB3
ครัวไทยB4
ครัวไทยB5
ครัวไทยB6

งานต่อเติมห้องครัวหลังบ้าน

พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม.

ต่อเติมครัวC1
ต่อเติมครัวC2
ต่อเติมครัวC3
ต่อเติมครัวC4
ต่อเติมครัวC5
ต่อเติมครัวC6
ต่อเติมครัวC7
ต่อเติมครัวC8
ต่อเติมครัวC9

ต่อเติมห้องครัว

พื้นที่ประมาณ 30 ตร.ม.

ต่อเติมครัวD1
ต่อเติมครัวD2
ต่อเติมครัวD3
ต่อเติมครัวD4
ต่อเติมครัวงานติดตั้งเคาน์เตอร์ปูน

ต่อเติมครัวE1
ต่อเติมครัวE2
ต่อเติมครัวงานต่อเติมซักล้าง
ต่อเติมครัวI1
ต่อเติมครัวI2
ต่อเติมครัวงานต่อเติมห้องครัวเล็ก

ต่อเติมครัวF1
ต่อเติมครัวF2
ต่อเติมครัวงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ครัว
ต่อเติมครัวG1
ต่อเติมครัวG2
ต่อเติมครัวงานปรับปรุงเคาน์เตอร์ครัว
ต่อเติมครัวH1
ต่อเติมครัวH2
ต่อเติมครัวH3
ต่อเติมครัวงานก่อเคาน์เตอร์ปูน
.

ช่างซ่อมบ้าน

.
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซมอาคารทุกรูปแบบ  ทั้งภายในและภายนอก สามารถแก้ไขปัญหา เรื่องอาคารได้อย่างตรงจุด 
เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญทุกด้าน เช่น งานโครงสร้าง พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน งานหลังคา งานระบบต่างๆ
รวมทั้งงานออกแบบที่มีประสบการณ์มากกว่า 7 ปี
.
ช่างซ่อมบ้าน บริการให้คำปรึกษา ฟรี ค่าสำรวจขึ้นอยู่กับระยะทาง เริ่มต้นที่ราคา 0 บาท
เสนอราคาอย่างรวดเร็ว และทำงานอย่างมืออาชีพ
พร้อมส่งมอบงานภายในเวลาที่กำหนด
.

ปัญหาเรื่องหลังคา ให้เราดูแล

แจ้งปัญหา และ เบอร์ติดต่อ เพื่อเสนอราคา

ช่องทางการติดต่อ

ลน์ หรือโทรศัพท์