บริการฉีดยาฆ่าเชื้อกำจัดเชื้อโรค COVID – 19

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ 12 บาท / ตร.ม

ริ่มต้นที่ 5,000 บาท * มากกว่า 300 ตร.ม.

คิดเพิ่ม ตรม. ละ 12 บาท

บนพื้นผิวต่างๆ และอากาศภายในอาคาร เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่คุณรู้สึกว่าสะอาด อาจมีเชื้อโรค แบคทีเรียและไวรัส ปนเปื้อนอยู่ ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยและโรคติดต่ออื่นๆ ที่อาจแพร่กระจายจากคนสู่คน ในรูปแบบต่างๆ เช่น

    • การหายใจเอาละอองที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่เข้าไป ซึ่งแพร่กระจายจากคนที่ติดเชื้อ
    • การบริโภคอาหาร หรือน้ำที่ปนเปื้อน
    • การระบาดของเชื้อโรคจากคนสู่คน หรือ จากสัตว์พาหะนำโรค เช่น ยุง เห็บ หรือหนู
    • การสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อโรคและไวรัสโดยตรง (เกิดจากการปนเปื้อน)

กำจัดเชื้อโรค แบคทีเรียและไวรัสได้อย่างมั่นใจด้วยบริการจากเรา เน้นบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในบริเวณที่เข้าไม่ถึง ตลอดจนพื้นที่/หรือสิ่งของที่ผู้คนสัมผัสอยู่บ่อยครั้ง เพื่อปกป้องคุณและคนที่คุณรักจากเชื้อโรครอบตัว

เพิ่มเพื่อน

หรือ