Project Description

ซ่อมน้ำรั่วซึมจากก็อกน้ำชั้นบน

ซ่อมฝ้าห้องน้ำชั้นล่างที่มีรอยคราบน้ำ

ซ่อมคานชั้นล่างผุกร่อน

Project Details

Client:คุณต๋อม
Location:สรงประภา
Share