งานซ่อมผนังและเพดาน

งานซ๋อมหลังคา บ้านคุณอภิชาติ

งานซ่อมหลังคารั่ว และผนังห้องครัว บ้านคุณอภิชาติ

ซ่อมหลังคารั่ว
ซ่อมผนังห้องครัว

Read More
งานซ่อมคาน บ้านคุณตุ๋อม

งานซ่อมประปา ฝ้า และคาน บ้านคุณต๋อม

ซ่อมน้ำรั่วซึมจากก็อกน้ำชั้นบน
ซ่อมฝ้าห้องน้ำชั้นล่างที่มีรอ

Read More
งานซ่อมฝ้าเพดาน

งานซ่อมฝ้า บ้านคุณสมชาย

ซ่อมฝ้าจากรอยน้ำซึมมาจากหลังคา

Read More
งานซ่อมฝ้าเพดาน

งานซ่อมฝ้าเพดาน คุณรุ่ง

ซ่อมแซมฝ้าเพดาน เก่า ที่ชำรุด และทาสีใหม่

Read More