งานประปา

งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ปูกระเบื้อง

Read More
งานซ่อมคาน บ้านคุณตุ๋อม

งานซ่อมประปา ฝ้า และคาน บ้านคุณต๋อม

ซ่อมน้ำรั่วซึมจากก็อกน้ำชั้นบน
ซ่อมฝ้าห้องน้ำชั้นล่างที่มีรอ

Read More
งานซ่อมอ่างล้างจาน

งานซ่อมอ่างล้างจาน

น้ำไม่ค่อยลงท่อ แก้ไขโดยถอดท่อออกมาทำความสะอาด และเปลี่ยนยางใ

Read More