งานไฟฟ้า

งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ห้องพัก01

งานติดมิเตอร์ไฟฟ้า ห้องพักคนงาน

ติดตั้งมิเตอร์เพื่อแยกค่าไฟในแต่ละห้อง

Read More
งานติดตั้งเต้ารับ ห้องประชุม03

งานติดตั้งเต้ารับ ห้องประชุม

เพิ่มจุดเต้ารับในห้องประชุม

Read More
เดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานเดินสายไฟ

เดินสายไฟทั้งในตัวบ้านและนอกบ้าน

Read More
เปลี่ยนหลอดไฟ

งานเปลี่ยนหลอดไฟทางเดิน

เปลี่ยนหลอดไฟและปิดฝาครอบให้เรียบร้อย

Read More