รับซ่อมบ้าน งานซ่อมผนังและเพดาน

งานซ่อมผนังและเพดาน

งานซ่อมผนัง งานซ่อมเพดาน มักจะเป็นงานเตรียมพื้นผิวก่อนที่จะทำงานทาสีต่อไป ช่างที่มีความรู้ในพื้นผิวต่างๆ จะรู้ว่าควรเว้นระยะหลังจากทำเสร็จแล้ว หรือเวลาไหนที่ควรจะทำถ้าผนังส่วนหนังมีความชื้นสูง หรือเป็นผนังเก่าแล้ว และปัญหาส่วนมากมักจะมาจากมีน้ำรั่วซึมจากดาดฝ้า หรือจากพื้นห้องน้ำ ทำให้พื้นผิวปูนเริ่มผุกร่อน

บริการซ่อมบ้าน-งานผนังและเพดาน

งานซ่อมผนังและเพดาน เป็นงานที่เห็นผลงานได้ชัดเจน โดยที่ผู้ตรวจสอบ ไม่จำเป็นต้องมีความรู้่เรื่องช่างเลย  แต่สิ่งที่ไม่เห็นชัดเจนจะเป็นเรื่องการเตรียมสภาพพื้นผิวก่อนการทาสี

 • แก้ปัญหารอยร้าวของผนัง
 • ให้คำแนะนำถึงสภาพรอยร้าวของผนัง
 • งานสกัดผนัง
 • ซ่อมฝ้าเพดาน
 • ทำฝ้าเพดาน
 • ให้คำแนะนำเรื่องฝ้าเพดาน

งานซ่อมผนัง

xx

 • รอยร้าวที่ไม่ได้เกิดจาก
 • ปัญหาของโครงสร้าง
ใช้บริการนี้

งานซ่อมผนัง (โครงสร้าง)

xx

 • ลักษณะรอยร้าว
 • ที่เกิดจากปัญหาโครงสร้าง
ใช้บริการนี้

งานซ่อมฝ้าเพดาน

xx

 • งานรื้อฝ้าเก่า
 • ติดตั้งฝ้าเพดานใหม่
ใช้บริการนี้

งานซ่อมปูนเพดาน

xx

 • ต้องดูสภาพหน้างาน
 • สำรวจหน้างานโดยวิศวกร
ใช้บริการนี้

ถ้าคุณเป็นช่าง และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา

เรายินดี รับทีมงาน ที่มีใจรักงานบริการ และมีประสบการณ์ในช่างสาขาต่างๆ